Jagannathpuri - Gangasagar - Kolkata - Gangtok - Namchi - 08-01-2019